Lợi ích của bạn là thành công của chúng tôi

Management Team

Phạm Thị Yến Nhi

CEO

Brightsun City

Phạm Thị Khánh Hằng

Giám Đốc

Brightsun City

Lâm Vĩnh Khang

Phó Giám Đốc

Brightsun City

Nguyễn Đình Tâm

Team Leader

Brightsun City

Member

Nguyễn Trường Khánh

Nguyễn Hồ Quốc Bảo

Sử Minh Lực

Nguyễn Đức Quốc